Historia szkoły

Szkoła Rzemiosł Budowlanych, powołana do życia zarządzeniem Ministra Oświaty z 25 maja 1963 roku, to zaczątek Zespołu Szkół. Placówka ta, której kierownikiem był Lesław Lasota, mieściła się w budynku przy ul.30 Stycznia od strony Placu Kolejowego ( obecnie Powstańców Wielkopolskich).

Budynek przy ulicy 30 Stycznia pełnił głównie funkcję internatu, posiadał również trzy pomieszczenia lekcyjne oraz wolnostojące pomieszczenia warsztatowe z tyłu, służące do przeprowadzania zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych. Część zajęć, prowadzona przez nauczycieli licealnych, odbywała się w budynku obecnego Liceum przy ulicy Staszica. Funkcje kierownicze w SRB pełnili w tym czasie: Lesław Lasota – dyrektor placówki, Roman Siemaszko – kierownik internatu oraz Adam Balicki – kierownik warsztatów szkolnych.

Szkoła była już w tym czasie w posiadaniu działki budowlanej o powierzchni 2,59 ha przy ulicy Marcinkowskiego w Międzyrzeczu. Już latem 1964 roku ukończono w tym miejscu, także przy udziale młodzieży, budowę nowego obiektu o przeznaczeniu szkolnym. Uroczystego odbioru dokonano 31 sierpnia 1964 roku.                                               

W latach późniejszych infrastruktura szkoły została, w dużej mierze dzięki pracy jej uczniów i nauczycieli, wzbogacona o dobudowane skrzydło i salę gimnastyczną.

Do roku 1965 stanowisko kierownika Szkoły Rzemiosł Budowlanych obejmował pan Lesław Lasota.

W roku 1965 na stanowisko dyrektora placówki mianowano mgr Sławomira Tubisa, który pełnił tę funkcję aż do roku 1990. Zgodnie z  ogólnie wówczas panującą tendencją w roku 1967 szkołę przekształcono w Zasadniczą Szkołę Budowlaną, a od 1 września 1971 roku utworzono oddział filialny Okręgowego Ośrodka Zawodowego przy Technikum Budowlanym i Zasadniczej Szkole Budowlanej, po czym w roku 1974 dokonano dalszej reorganizacji zmieniając nazwę placówki na uwzględniającą obie szkoły i  tworząc Zespół Szkół Budowlanych.

Decyzją ówczesnego Kuratora Oświaty częścią Budowlanki stało się gorzowskie a potem już międzyrzeckie Technikum Melioracji Wodnych.

W latach 1990 do 2007 na stanowisku dyrektora szkoły pozostawał mgr Edward Rybarczyk, a od września 2007 funkcję tę pełni mgr inż. Gabriela Bujanowska.

Na przestrzeni lat szkoła kształciła i przygotowywała rzesze młodych ludzi do pracy w następujących zawodach:

technik budownictwa, technik melioracji wodnych, technik ochrony środowiska, technik drogownictwa, technik logistyk, murarz-tynkarz, instalator, monter wewnętrznych instalacji budowlanych, malarz, tokarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, kelner, kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, krawiec, tapicer i fotograf. Do roku 2012 jej mury opuściło 8466 absolwentów, a swoje życie zawodowe związało z nią

227 pracowników -  pedagogów i nauczycieli przedmiotów zawodowych. 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć