Technik budownictwa

 

                              ZAWÓD: TECHNIK BUDOWNICTWA

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do organizowania  i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. 

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności:

 • organizowania stanowiska pracy na budowie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa
  i higieny pracy oraz wymaganiami technologicznymi,
 • wykonywania typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych,
 • korzystania z dokumentacji budowlanej,
 • dokonywania przedmiarów, pomiarów i obmiarów robót budowlanych,
 • wykonywania prac pomocniczych i naprawczych w budynkach,
 • prowadzenia dokumentacji budowy

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po zdaniu egzaminów zawodowych i potwierdzeniu trzech kwalifikacji (B.18, B.30, B.33) absolwent otrzymuje dyplom technika budownictwa wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE i może być zatrudniony na stanowisku technika w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektów. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą
w zakresie świadczenia usług budowlanych. Sytuacja na rynku budowlanym w naszym kraju poprawia się, tak więc pracy dla techników nie powinno zabraknąć. Można również jeżeli jest się odpowiednio operatywnym podjąć własną działalność gospodarczą. Ponadto technicy budownictwa mogą znaleźć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są bardzo cenieni  
i poszukiwani.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Po zakończeniu kształcenia i zdaniu matury technik budownictwa możesz dalej rozwijać swoje pasje
i zainteresowania poprzez rozpoczęcie nauki na studiach wyższych technicznych. Technik budownictwa po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć