Technik infromatyk

 

 

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle prężnie rozwijającej się branży informatycznej. Dziś niemal każde przedsiębiorstwo i urząd uzależnione są od sprzętu IT i sieci informatycznych, w związku z czym zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest ogromne. Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi. Kierunek umożliwia nabycie umiejętności:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy;
 • obsługa urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;
 • naprawa komputerów osobistych;
 • projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych;
 • konfiguracja lokalnych urządzeń sieciowych;
 • administrowanie sieciowym systemem operacyjnym (Windows, Linux, Fedora, Ubuntu);
 • tworzenie aplikacji internetowych, tworzenie stron internetowych (języki: HTML5, CSS, Joomla, PHP);
 • tworzenie baz danych i administrowanie nimi.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po zdaniu egzaminów zawodowych i potwierdzeniu trzech kwalifikacji (E.12, E.13, E.14) absolwent otrzymuje dyplom technika informatyki wraz z certyfikatem Europass uznawanym w krajach UE i może szukać pracy w różnorodnych firmach. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Jest oczywiste, że informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają również stanowiska w obsłudze systemów firm różnych branż, wśród nich mogą być:

 • ośrodki obliczeniowe
 • instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • firmy sprzedające sprzęt komputerowy
 • firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe
 • punkty serwisowe sprzętu komputerowego
 • wydawnictwa i drukarnie
 • studia graficzne i dźwiękowe
 • studia telewizyjne i filmowe
 • przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

 

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

W obecnych realiach, wiedza i umiejętności praktyczne mają ogromne znaczenie. Pracodawcy wymagają również wykształcenia kierunkowego. Dlatego, by zdobyć wyższe kwalifikacje warto podjąć dalszą edukację. Informatykę można studiować na politechnikach, uniwersytetach, uczelniach wyższych. W czasie studiów można zdobyć tytuł licencjata, inżyniera czy magistra informatyki. Ukończenie studiów to tak naprawdę nie koniec edukacji informatyka. Bardzo ważne są bowiem jego umiejętności, zdolność szybkiego uczenia się i wdrażania nowych zastosowań w codziennej pracy. Każdy informatyk musi przygotować się na konieczność uczestniczenia w szkoleniach i kursach dokształcających, które są nieodzownym elementem tej pracy.

 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć