Technik logistyk

ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

 Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem. To dzięki logistykom współpracujące przedsiębiorstwa tworzą kolejne ogniwa łańcucha wzdłuż którego sprawnie płyną surowce i materiały zamieniając się w produkty. Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po zdaniu egzaminów zawodowych i potwierdzeniu trzech kwalifikacji (A.30, A.31, A.32) absolwent otrzymuje dyplom technika logistyka wraz z certyfikatem Europass uznawanym  w krajach UE i może być zatrudniony w: działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo- spedycyjnych, w komunikacji miejskiej, dystrybucji towarów. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja. Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej
i międzynarodowej. Logistycy mogą pracować jako specjaliści ds.:

 • sprzedaży i prognozowania popytu,
 • planowania zakupów czy produkcji,
 • handlu elektronicznego,
 • obsługi klientów,
 • zarządzania centrum dystrybucyjnym,
 • gospodarki magazynowej,
 • spedycji i zarządzanie taborem,
 • administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Absolwent szkoły otrzymuje tytuł technika logistyki po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W przyszłości może poszerzać swoją wiedzę kształcąc się na każdych studiach wyższych po zdaniu matury.

  

TECHNIK LOGISTYK O PROFILU WOJSKOWYM

 

Uczniowie klas wojskowych są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego
i wiedzy o społeczeństwie:

 • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
 • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe, uczestniczą w „szkole życia"
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu,
 • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka,
 • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce,
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą mundury,
 • zdobędą certyfikat Ratownika,

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć